Telefon   696 257 683

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

mask

Cennik usług księgowych

 

Prezentowana oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 & 1 Kodeksu Cywilnego i służy jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy.

Ceny z każdym klientem są negocjowane indywidualnie i ich wysokość zależy od wielu czynników:
• Rodzaju i ilości ewidencji księgowej,
• Ilości dokumentów (zapisów księgowych)*
• Ilości zatrudnionych pracowników i ich rotacji,
• Wielo walutowości dokumentów,
• Specyfiki działalności firmy,
• Usług dodatkowych na życzenie klienta lub korekt deklaracji z przyczyn leżących po stronie klienta.

Dla stałych klientów w ramach dobrej współpracy przewiduje się udzielenie korzystnych rabatów na usługi.
Podane ceny są stawkami minimalnymi netto w PLN . Do ceny netto należy doliczyć obowiązującą stawkę VAT.
Na dzień dzisiejszy nie jestem podatnikiem zwolnionym z VAT ze względu na przychody poniżej 200.000,-
W przypadku nieterminowego dostarczania dokumentacji księgowej ( po 10-tym dniu miesiąc następnego)lub nie dostarczenia w terminie danych do rejestracji pracowników w ZUSie ceny umowne wzrastają o 30%. 

*Zapisem księgowym jest każdy dokument podlegający wpisowi do ewidencji (obcy lub własny) np. faktura, nota, Rachunek, lista plac, raport fiskalny, wyciąg bankowy, Raport kasowy, potwierdzenia zapłaty, polecenie księgowania itp.)

Podatkowa księga przychodów-rozchodów i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 

Ceny netto

Opis – ilość wpisów

Ryczałt – zwolnienie z VAT

Ryczałt – podatnik VAT

KPiR – zwolnienie z VAT

KPiR – podatnik VAT

1 - 10

200

250

220

300

11-20

250

300

300

380

21 - 30

280

350

380

480

31 - 50

320

380

450

550

51-70

380

430

550

650

71 - 90

450

500

680

780

91 – 100

530

580

800

900

Powyżej100

Cena indywidualna

Cena indywidualna

Cena indywidualna

Cena indywidualna

 

Księgi rachunkowe*

OPIS

Księgi rachunkowe – 

1-10

700

11-20

950

21-50

1300

51-70

1600

71-90

1800

91-100

2300

100-150

2700

150-200

3100

* Cennik nie obejmuje oferty dla Fundacji i Stowarzyszeń. Tutaj każdorazowo indywidualne negocjowanie cen.


Opłaty dodatkowe

Sporządzenie sprawozdania finansowego

Jednomiesięczny koszt obsługi księgowej danego podmiotu

Weryfikacja ksiąg podatkowych i innych dokumentów

150 zł za każde 50 wpisów

Korekta deklaracji VAT, ZUS lub JPK wynikający z winy zleceniodawcy

150 zł

Sporządzenie i wniesienie wyjaśnień, odwołań spowodowanych winą zleceniodawcy

150 zł

Aktualizacja danych w CEIDG lub ZUS, US

80 zł

Uzgodnienie i zamknięcie ksiąg rachunkowych w trakcie roku

Połowa jednomiesięcznego kosztu obsługi księgowej.

Sporządzenie sprawozdania do GUS

Od 100 zł

Sporządzenie zestawień i wniosków do Banków, audyt, kontrole Urzędu Skarbowego

Od 150 zł

Sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat w trakcie roku

Połowa jednomiesięcznego kosztu obsługi księgowej

Opracowanie polityki rachunkowości

Od 2000 zł

Korekta listy płac , deklaracji ZUS, podatku od wynagrodzeń wynikająca z winy pracodawcy

150 zł

Wysłanie listu poleconego ze zwrotką

Wg cennika Poczty Polskiej

Zeznania roczne

Od 150 zł

Przygotowanie wniosków do ZUS, Urzędu Pracy i innych

Od 150 zł

 

Usługi kadrowo-płacowe

Usługa

Stawka za pracownika

Obsługa płacowa + ZUS

50,00

Obsługa kadrowa

50,00

Obsługa kadry, płace cudzoziemcy

100,00